Kwercetyna – królowa polifenoli łaskawa dla serca

14 czerwca 2019
938 Wyświetleń

Kwercetyna jest jednym z najobficiej występujących polifenoli w diecie człowieka. Związek ten jest też jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, którego źródłem są rośliny. Znajduje się ona w różnych ich częściach: m.in. owocach, liściach, kwiatach, nasionach, jak i łodygach oraz korzeniach. W największych ilościach obecna jest m.in. w cebuli, jabłkach, żurawinie, szparagach, zielonym groszku, aronii, czarnym bzie, czy też w kaparach.

Ile kwercetyny i w jakim celu?

Szacuje się, że dzienne spożycie kwercetyny oscyluje w zakresie 0-30 mg. Jednakże osoby spożywające duże ilości warzyw i owoców mogą dostarczać nawet 200-500 mg tego związku. Około 70% spożywanych przez nas polifenoli to właśnie kwercetyna. Związkowi temu, podobnie jak innym polifenolom, takim jak: resweratrol, katechiny, hesperydyna, kwas kawowy, przypisuje się szerokie spectrum działania prozdrowotnego. Uważa się, że kwercetyna może wpływać pozytywnie na regulację gospodarki węglowodanowej i lipidowej organizmu, jak również mieć działanie hipotensyjne.

W renomowanym czasopiśmie Journal of the American Health Association opublikowano wyniki metaanalizy, które jednoznacznie świadczą o korzystnym wpływie kwercetyny na ciśnienie tętnicze krwi. Odnotowano, że spożycie tego związku przyczynia się do istotnego obniżenia zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Autorzy pracy wskazali, że dawka, przy której szczególnie obserwuje się pozytywne działanie, to co najmniej 500 mg/dzień. W innym doświadczeniu zaobserwowano, że suplementacja kwercetyną w ilości 730 mg/dzień przez 28 dni powodowała obniżenie skurczowego (o 7 mmHg) i rozkurczowego ciśnienia krwi (o 5 mmHg) u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze krwi pierwszego stopnia.

Analiza wielu randomizowanych badań kontrolowanych placebo pokazała, że suplementacja kwercetyną może przyczyniać się też do znacznego obniżenia poziomu triglicerydów we krwi, w dawkach powyżej 50 mg/dobę. Wykonano również doświadczenie, w którym zauważono, że osoby spożywające kwercetynę w dawce 100 mg/dzień przez 10 tygodni miały istotnie niższy poziom cholesterolu LDL, w porównaniu do grupy placebo. Co więcej, osoby te cechowały się wyższym stężeniem cholesterolu HDL uważanego za „dobry” cholesterol. Można więc podsumować to tak, że kwercetyna naprawdę dobrze wspomaga prawidłowe czynności układu sercowo-naczyniowego.

W 2019 roku opublikowano obszerną pracę, w której uwzględniono wyniki 13 doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach, w ramach których sprawdzano wpływ suplementacji kwercetyną na stężenie glukozy we krwi. Autorzy opracowania naukowego dowiedli, że podawanie kwercetyny zwierzętom spowodowało istotne obniżenie poziomu cukru we krwi. Efekt taki odnotowano przy stosowaniu kwercetyny w ilości 10-50 mg/kg masy ciała. Gdyby odnieść uzyskane wyniki do organizmu człowieka, wówczas okazałoby się, że osoba dorosła o masie ciała 60 kg powinna spożywać kwercetynę na poziomie 600-3000 mg/dzień, aby była ona skuteczna.

Podsumowanie

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że kwercetyna może być jednym z elementów diety przyczyniających się do poprawy naszego stanu zdrowia. Jednakże osoby spożywające niewielkie ilości warzyw i owoców mogą dostarczać kwercetynę na poziomie niewystarczającym do uzyskania zamierzonego, prozdrowotnego efektu. Z drugiej strony kwercetyna w formie suplementów diety występuje w stosunkowo wysokich ilościach, co dla niektórych osób budzi obawy co do bezpieczeństwa jej stosowania.

Dlatego też warto podkreślić, że w badaniach przeprowadzonych z udziałem ludzi ustalono, że dawka 1000 mg kwercetyny dziennie nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Z drugiej strony warto mieć na względzie fakt, że kwercetyna może wpływać na biodostępność niektórych leków – może sprawiać, że będą one mniej lub bardziej aktywne, przez co w różny sposób będą działać na nasz organizm. Z tego też względu nie powinno spożywać się jednocześnie leków i kwercetyny w dawkach obecnych w suplementach diety. Pomiędzy przyjmowaniem tych środków należy zrobić przerwę ok. 2-4h, a najlepiej, jeżeli przyjmujemy leki, skonsultować decyzję o suplementacji kwercetyną z lekarzem.

Bartosz Kulczyński