SEX

Fantazje erotyczne kobiet

29 grudnia 2016
2 875 Wyświetleń

Jestem z mężem na spotkaniu biznesowym w gronie bardzo eleganckich osób. Niespodziewanie gasną wszystkie światła. Zapada ciemność, w której słychać tylko pojedyncze ciche szepty. Naglę czuję na łydce dotyk dłoni, która bardzo powoli przesuwa się w górę. Wołam męża, ale on nie odpowiada. Zamiast tego słyszę nieznany męski głos, który szepce mi do ucha, muskając je jednocześnie ustami: „Ciii, nie walcz”. Wsuwa swoje szorstkie dłonie pod moją bluzkę i silnie pieści piersi. Na szyi czuję pocałunki kobiecych ust… Mąż milczy, ale wiem, że jest obok…

Temat fantazji seksualnych kobiet budzi wśród mężczyzn gorące zainteresowanie. Po części jest to sposób na rozbudzanie ich własnych marzeń, po części wynika z czystej ciekawości, a jeszcze w innych przypadkach stanowi warunek sprzyjający osiąganiu stanu seksualnej rozkoszy. O fantazjach trudno jest nie myśleć, gdyż są istotnym elementem ludzkiej natury, częścią życia seksualnego niemal każdego mężczyzny.

Wprawdzie w życiu seksualnym kobiet odgrywają znacznie mniejszą rolę niż w życiu erotycznym mężczyzn, lecz nie umniejsza to ich wagi, ponieważ gra kobiecej wyobraźni wpływa znacząco na poziom odczuwanego przez nią podniecenia seksualnego.

Ma moc wywoływania, podtrzymania i potęgowania stanu podniecenia. Jest kluczowa w procesie redukcji napięcia oraz zaspokajania indywidualnej potrzeby seksualnej i osiągania satysfakcji, a współdziałanie wyobraźni z bodźcami zmysłowymi podczas kontaktu seksualnego wzmaga odczuwanie tych bodźców jako silnie erotyczne. Jest tym samym formą seksualnego dopingu.

Fantazje erotyczne uaktywniają się pod wpływem różnorodnych czynników, sytuacji i zdarzeń. Z badań Z. Lwa-Starowicza wynika, że najczęściej są bezpośrednią konsekwencją obejrzanego filmu o treści erotycznej (60% osób), czasopisma (41% osób) lub przeczytanej lektury (34% osób). Tłumaczy to większą gotowość na erotyczne zabawy kobiety, która przed chwilą obejrzała ze swoim partnerem film o treści seksualnej. Jednakże za zdolność do fantazjowania, ich częstość i stopień rozbudowania nie odpowiadają wyłącznie okoliczności. Odpowiedzialne są za nią mechanizmy trojakiej natury: psychicznej, biologicznej i fizjologicznej. Zatem fantazje erotyczne Twojej partnerki są zawsze produktem współgrającego ze sobą jej: temperamentu seksualnego, potencjału do podtrzymywania napięcia seksualnego przez ośrodkowy układ nerwowy, ukrytych tendencji, stopnia zaspokojenia seksualnego i satysfakcji z życia erotycznego w ogóle. Za intensywność i treści fantazji erotycznych odpowiada ponadto liczba zgromadzonych przez nią w ciągu życia doświadczeń zmysłowych (zarówno tych, w kobieta brała bezpośredni udział, jak i tych, których była wyłącznie obserwatorem, czy tych, o których tylko słyszała). Wskazuje to na fakt, że o tym, czy kobieta miewa fantazje seksualne nie decydują wyłącznie cechy wrodzone albo wyłącznie jej doświadczenia.

DLACZEGO KOBIETY FANTAZJUJĄ

W fantazjach najczęściej dochodzą do głosu nieakceptowane potrzeby, kreowane przez kobiecy umysł w celu umożliwienia ujścia nadbudowanym nad nimi uczuciom.

Fantazja zatem, jako podświadome odzwierciedlenie pragnienia, pomaga w zaspokojeniu potrzeby, której z różnych względów kobieta nie może lub nie chce urzeczywistnić, gdyż wzbudza w niej lęk, wstyd i poczucie winy, tzn. nie zacznie w rzeczywistości współżyć z nieznanym mężczyzną, gdyż wykracza to poza granice zachowań przez nią akceptowalnych, a ponadto tak naprawdę na ogół wcale tego nie chce.

Czemu więc służą fantazje kobiety? Otóż, każdorazowo mogą spełniać zupełnie odmienne role. Czasami pozwalają zaspokajać potrzeby i życzenia względem partnera, konkretnej sytuacji seksualnej czy sztuki kochania, których z różnych przyczyn kobieta nie doświadcza np. z powodu braku partnera, jego choroby, która ogranicza lub uniemożliwia uzyskiwanie z nim seksualnego spełnienia. Fantazje pozwalają kobiecie kompensować trudności życia erotyczno-uczuciowego np. wtedy, gdy jej partner nie ma gotowości do eksperymentowania z pozycjami miłosnymi, minimalizować frustracje wynikające z niezaspokojenia seksualnego lub odwrotnie – wzbogacać i uatrakcyjniać życie miłosne. Wspólne wejście w rolę pielęgniarki i lekarza lub dominy i uległego – niejednokrotnie pomogło fantazjującym o tym parom spotęgować seksualne doznania. Jednakże zdarza się, że kobiety zaczynają fantazjować, gdyż jest to jedyna droga do zminimalizowania odczuwanej przez nie frustracji, wynikających z mało pobudzającego stosunku do konkretnego mężczyzny lub mężczyzn w ogóle.

KILKA PRAWD I MITÓW O WYOBRAŹNI SEKSUALNEJ KOBIET

„Poznam fantazje kobiety i dowiem się, czego ona pragnie” – MIT!

Nie istnieje prosta reguła, umożliwiająca interpretację fantazji seksualnych. Nie wystarczy też przyswojenie sennika chaldejskiego, ponieważ analiza symboli marzeń okazuje się zupełnie nieprzydatna bez gruntowanej analizy funkcjonowania seksualnego kobiety już od najmłodszych jej lat oraz bez poznania jej osobowości.

„Jeśli kobieta o czymś fantazjuje, to znaczy, że tego chce” – MIT!

Treści fantazji erotycznych na ogół w znaczącym stopniu odbiegają od rzeczywiście podejmowanych zachowań seksualnych, zarówno w zakresie osób, które odgrywają w nich główną rolę, jak i rodzajów oraz form tych zachowań. Co więcej, kobieta wcale nie musi odczuwać pragnienia ich realizacji. Dzieje się tak przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przewagą fantazji erotycznych w stanie czuwania nad rzeczywistymi zachowaniami seksualnymi jest możliwość sprawowania nad nimi całkowitej kontroli. Po drugie, ze swych marzeń kobiety wybierają jedynie to, co dostarcza im rozkoszy, eliminując jednocześnie ewentualne, przykre konsekwencje (np. wstyd, zagrożenie zdrowia) doświadczenia takiej fantazji w rzeczywistości. Marzenia o gwałcie nie oznaczają tym samym pragnienia cierpienia, a te o obscenicznych słowach w trakcie stosunku – o pragnieniu bycia obrażaną. Fantazje wywołujące przyjemne w odczuwaniu napięcie, niekoniecznie mogłyby okazać się tak samo przyjemne w rzeczywistości. Urzeczywistnione marzenia najczęściej okazują się daleko różne od ich wyidealizowanej wizji – w mniejszym stopniu podniecające, dostarczające zupełnie innych odczuć niż wyobrażenie, znacząco rozczarowujące, a nawet zagrażające życiu lub zdrowiu. Zrealizowane perwersyjne elementy fantazji mogą ponadto wywołać odrazę względem swojego zachowania i samego sobie.

„Kobiety marzą o seksie z konkretnymi osobami” – PRAWDA!

Fantazje kobiet najczęściej dotyczą konkretnej osoby lub osób, z którymi dochodzi do aktywności seksualnej, wyobrażając sobie przy tym szczegółowo swój udział w danej fantazji – w odróżnieniu od mężczyzn, u których dominują marzenia o seksie jako takim, podczas którego stawiają się oni raczej w roli obserwatora.

„Fantazje kobiety dotyczą zawsze jej aktualnego partnera, więc nie wyobrażają sobie innych mężczyzn w trakcie stosunku” – MIT!

Znacząca część kobiet w trakcie aktu seksualnego nie myśli o swoim partnerze, lecz wyobraża sobie zupełnie inne, odbiegające od rzeczywistości osoby i treści. Fantazje, w których główną rolę odgrywa mężczyzna, niebędący aktualnym partnerem kobiety, najczęściej dotyczą jej wcześniejszych partnerów, z którymi była silnie związana. Popychać ją do tego może m.in. oceniana bardzo nisko atrakcyjność aktualnego partnera, czy spadek zainteresowania jego osobą, seksualna monotonia i pragnienie urozmaicenia życia erotycznego, zwłaszcza w długotrwałych związkach. Zależność obserwuje się też pomiędzy częstością fantazji z udziałem własnego partnera, a poziomem zadowolenia ze związku z nim, tzn. wysoki poziom satysfakcji oznacza częstsze fantazje z partnerem lub o partnerze, z kolei niski stopnień zadowolenia generuje częstsze myśli o innych mężczyznach. Wyobrażenia o innych kochankach pomagają w uzyskiwaniu takiego poziomu napięcia seksualnego, który umożliwi kobiecie odczuwanie przyjemności. Profesor K. Imieliński zjawisko to określił mianem psychicznej masturbacji. W zakresie własnych granic Czytelnik może orzec, na ile jest to zgodne z własnym sumieniem i czy słuszność będzie miał partner, który zarzuci osobie fantazjującej psychiczną zdradę.

„Kobiety w fantazjach skupiają się głównie na własnej przyjemności” – PRAWDA!

Kobiety częściej fantazjują o odczuwanej przyjemności własnej, przeciwnie do mężczyzn, u których doznania wzmacniane są wyobrażaniem sobie rozkoszy, jakiej dostarczają kobiecie. W fantazjach kobieta może oderwać się od społecznie nadanej jej roli, polegającej na wzmacnianiu męskiej przyjemności i skupiać się na chwilę tylko i wyłącznie na sobie.

„Fantazja szaleje u kobiet, które długo nie uprawiały seksu” – PRAWDA!

Niezaspokojona potrzeba seksualna, przy wysokim poziomie libido sprawia, że nawet mało erotyczny bodziec potrafi wywołać trudne do opanowania podniecenie, co staje się sposobnością do intensywniejszego uruchamiania erotycznej wyobraźni.

„Fantazja seksualna ma tendencję do stałości w czasie” – MIT!

Niektóre kobiety fantazjują stale na temat jednego zdarzenia, np. jedynie o seksie urozmaiconym gadżetami erotycznymi, inne posiadają zmienne w czasie marzenia, w zależności od sytuacji i poziomu rozwoju psychoseksualnego. Jeśli więc mężczyzna zapragnie zrealizować fantazję swojej kobiety, o której opowiadała mu ona przed rokiem, musi najpierw upewnić się, czy aby na pewno ona pragnie tego w dalszym ciągu.

„Kobieta podejmująca częste zachowania płciowe częściej fantazjuje o seksie” – PRAWDA!

Dla zakresu pojawiania się fantazji duże znacznie ma częstotliwość kontaktów seksualnych. Oznacza to, że im większą ilość doświadczeń seksualnych posiada kobieta, tym częściej fantazjuje ona na tematy o treści erotycznej. Nie jest to jednak tożsame z większym wyrafinowaniem tych wyobrażeń. Posiadanie doświadczonej kochanki nie gwarantuje tym samym spełniania z nią niecodziennych pragnień.

„Fantazje seksualne kobiet są zawsze tak samo silne” – MIT!

Intensywność fantazjowania kobiet ma związek z momentem cyklu miesięcznego, w jakim się znajduje. Marzenia pojawiające się w pierwszej połowie – dotyczą przeważnie seksu, w drugiej – macierzyństwa. Można więc spodziewać się, że właśnie w pierwszej połowie cyklu kobieta będzie chętniej nastawiona do eksperymentów w sypialni. U kobiet stosujących antykoncepcję można natomiast zaobserwować związek okresu niepłodnego ze wzmożoną aktywnością seksualną o charakterze psychicznym. Choć oczywiście nie u wszystkich kobiet ujawnia się ta cykliczność.

O CZYM MARZĄ KOBIETY

Ich wyobrażenia mają najczęściej charakter romantyczny. W seksualne napięcie wprowadzają je wyobrażenia miłości z aktualnym partnerem, wspomnienia miłych chwil spędzonych z dawnym kochankiem i rozbudowane pieszczoty. Ale także fantazjują o przejmowaniu kontroli nad partnerem lub odwrotnie – jego dominacji nad sobą, aktach seksualnych z nieznajomym, seksie grupowym, seksie homoseksualnym, roli ‘pielęgniarki’ i wyuzdanym słownictwie.

PRAGNĘ WRAŻLIWEGO MĘŻCZYZNY, KTÓRY ROZPALI WSZYSTKIE MOJE ZMYSŁY

Romantyczny kochanek, kochający romantyczną miłością, w romantycznym zakątku świata – to fantazje, które rodzą się już we wczesnym dzieciństwie i są kształtowane na bazie całkowicie czystego spostrzegania seksualności. Dorastające dziewczęta marzą przecież o pięknej miłości, a nie o wyrafinowanych aktach seksualnych. Wraz z rozwojem i zdobywanymi przez kobietę doświadczeniami, fantazje te w coraz większym stopniu odnoszą się już do samej erotyki, a nie wyłącznie do emocjonalnych aspektów seksualności. W wieku dorosłym wyobraźnia erotyczna kobiety nie jest jednak ‘wolna’ od fantazji z okresu dzieciństwa. Marzenia te są bowiem symbolem zakodowanych w umyśle pierwszych wzmocnień czy zachowań seksualnych, które do końca życia w zróżnicowanym stopniu determinują całokształt aktywności seksualnej.

CHCĘ WŁADCZEGO FACETA, KTÓRY ROZPALI WSZYSTKIE MOJE ZMYSŁY

Pytając kobiety o cechy idealnego męża, najczęściej słyszymy: rozsądny, kochający, troskliwy, inteligentny, odpowiedzialny mąż i ojciec. Okazuje się jednak, że w ich marzeniach seksualnych często nie ma miejsca na mężczyzn o deklarowanych cechach. Ich fantazje seksualne nie są bynajmniej wyłącznie marzeniami o czułych i delikatnych kochankach, ich wrażliwości i subtelności.

Czego więc pragną, jeśli nie delikatnej miłości?:

Seksu z nieznajomymi:

Fantazje erotyczne, w których główną rolę odgrywa nieznajomy pozwalają na uzyskanie satysfakcji wynikającej z seksu bez zahamowań, poczucia przekraczania granic seksualnych możliwości, przy jednoczesnym braku poczucia wstydu. Nieznajomy nie zna jej imienia, nie wie, gdzie mieszka, co robi i… niczego nie wymaga w zamian.

Seksu z inną kobietą:

Marzenia o treści homoseksualnej mogą skrywać pragnienie osiągnięcia najwyższej rozkoszy. Kobieta oczekuje, że druga kobieta, tylko ze względu na to, że jest kobietą, będzie doskonale znała jej najskrytsze potrzeby i strefy erogenne oraz perfekcyjnie stymulowała jej ciało. Dzięki temu wywoła w niej nieopisaną przyjemność, taką, jakiej tylko pragnie.

Roli dominy:

Wyobrażanie siebie w roli dominującej strony w akcie seksualnym staje się dla kobiety sposobnością do odreagowania codziennej zależności, wzmacniania swojego ego, odczucia dumy, chwilowego wyzwolenia się z submisyjnych, społecznych ról, czy uwolnienia od własnych zahamowań.

Gwałcie i prostytucji:

Kobiety marzące o gwałcie lub prostytucji na ogół pragną być zdobywane. W swych fantazjach oddają się woli oprawcy lub klienta, co jednocześnie uwalnia je od poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności za przekroczenie społecznie uznawanych granic, gdyż przecież robiła tylko to, co jej kazano. Za fantazjami o prostytuowaniu się kryje się najczęściej także potrzeba potwierdzania siebie jako pełnowartościowej kobiety i doskonałej kochanki. Uzyskuje zadowolenie, wyobrażając sobie, że potrafi to, czego partnerki jej klientów nie są w stanie im dać.

DO REALIZACJI NIEKTÓRYCH FANTAZJI MĘŻCZYZNA MOŻE ZACHĘCIĆ KOBIETĘ

Nie można przewidzieć reakcji kobiety na zachętę do zrealizowania fantazji, ani tym bardziej jej zachowania po urzeczywistnieniu skrywanego pragnienia. Obowiązującymi zasadami są więc – wspólna rozmowa, która pozwoli poradzić sobie z ewentualnymi obawami i wspólne decyzje, a po zbliżeniu – dostarczenie kobiecie potwierdzenia, jak bardzo jest piękna, ważna i kochana.

dr Izabela Stankowska