Cytrulina – nie z cytryny, lecz z arbuza

16 maja 2019
1 274 Wyświetleń

Cytrulina jest aminokwasem, który został po raz pierwszy znaleziony w… arbuzie. Co prawda organizm człowieka jest zdolny do syntezy cytruliny (dlatego nie jest ona zaliczana do aminokwasów niezbędnych), jednak wydaje się, że dostarczanie jej większych ilości z zewnątrz może skutkować dodatkowymi korzyściami zdrowotnymi. Związek ten jest szczególnie stosowany przez osoby aktywnie fizyczne w celu poprawy wyników sportowych, ale również przez osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe. Warto też zauważyć, że L-cytrulina jest przekształcana w wątrobie do innego aminokwasu – L-argininy. Oznacza to, że w celu podniesienia poziomu L-argininy możemy podawać również L-cytrulinę, nie tylko L-argininę.

L-cytrulina dla „sercowców”

W 2013 roku opublikowano pracę, w której analizowano wpływ podawania doustnego cytruliny u osób z dławicą naczynioskurczową (odmianą choroby niedokrwiennej serca). W tym celu podawano pacjentom w wieku 41-64 lat L-cytrulinę w ilości 800 mg/dzień przez 8 tygodni. Naukowcy odnotowali, że suplementacja L-cytruliną spowodowała poprawę rozszerzalności tętnicy zależnej od przepływu (FMD, ang. flow-mediated dilation). Dodatkowo u osób badanych stwierdzono obniżenie poziomu asymetrycznej dimetylargininy (ADMA), która jest inhibitorem powstawania tlenku azotu, niekorzystnie hamującym proces rozszerzania się naczyń krwionośnych. Stwierdzono również, że spożywanie L-cytruliny wiązało się ze zmniejszeniem utleniania cholesterolu LDL.

Wszystkie te obserwacje świadczą o korzystnym wpływie tego aminokwasu na funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych. Efekt ten może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu chorób układu krążenia.

Z kolei badanie wykonane przez Ochiai i wsp. pokazało, że krótkotrwała (7-dniowa) suplementacja L-cytruliną w dawce 5,6 g/dzień może korzystnie wpływać na sztywność tętnic. A więc jest to efekt podobny do obserwowanych w poprzednim badaniu, a tym samym kolejny argument przemawiający za wykorzystaniem opisywanego aminokwasu w kontekście chorób sercowo-naczyniowych.

Natomiast w obszernej metaanalizie obejmującej 15 badań naukowych potwierdzono działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) L-cytruliny. Odnotowano, że suplementacja L-cytruliną skutkowała obniżeniem ciśnienia skurczowego (o 7,54 mmHg) i rozkurczowego krwi (o 3,77 mmHg). Jako skuteczną dawkę podano wartość do 4 g/dzień, zaś okres stosowania – co najmniej 6 tygodni. Korzystny efekt zaobserwowano szczególnie u osób z wyjściowym, podwyższonym ciśnieniem krwi. Dlatego też można stwierdzić, że podawanie L-cytruliny ma potwierdzone naukowo zastosowanie w łagodzeniu ciśnienia krwi u osób ze stanem przednadciśnieniowym lub osób cierpiących już na nadciśnienie tętnicze.

Korzyści ze stosowania L-cytruliny u osób aktywnych fizycznie

Hwang i wsp. przeprowadzili badania, których celem było sprawdzenie, jakie potencjalne korzyści mogą wyniknąć z suplementacji L-cytruliny z glutationem wśród osób aktywnych fizycznie. W doświadczeniu wzięło udział 75 mężczyzn w wieku 18-35 lat, którzy regularnie prowadzili treningi oporowe (siłowe). Osoby te otrzymywały codziennie 200 mg glutationu (GSH) oraz 2 g L-cytruliny przez 8 tygodni. Pod koniec badań zaobserwowano, że u osób stosujących L-cytrulinę + glutation nastąpił wzrost beztłuszczowej masy ciała, a więc mięśni.

W innego rodzaju badaniach wykazano, że podawanie 2,4 g L-cytruliny dziennie przez tydzień spowodowało znaczny wzrost stężenia L-argininy we krwi. Ponadto, osoby przyjmujące L-cytrulinę w krótszym czasie pokonały dystans 4 km na rowerze. Zgłaszały one również poprawę w odczuciu zmęczenia mięśni i koncentracji bezpośrednio po wykonanym wysiłku. A więc cytrulina nie tylko promuje wzrost tkanki mięśniowej, ale też może być korzystna w treningach wytrzymałościowych,

Potwierdzeniem tych informacji niech będzie jeszcze jedna publikacja. Na łamach czasopisma naukowego „Molecular Nutrition & Food Research” zamieszczono pracę, w której stwierdzono korzystny wpływ L-cytruliny na masę mięśniową badanych myszy. W doświadczeniu tym podawano zwierzętom L-cytrulinę w ilości 250 mg/kg masy ciała przez 15 dni. Odnotowano, że myszy, które spożywały aminokwas, miały większą masę mięśni łydki i mięśnia dwugłowego uda. U badanych osobników stwierdzono też niewielkie wydłużenie czasu pływania do wyczerpania.

Nie niezbędna, ale potrzebna szczególnie sportowcom

L-cytrulina, pomimo że nie jest niezbędnym aminokwasem, to jest cennym składnikiem dla naszego zdrowia. Odpowiada ona głównie za prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, jak również jest przydatna dla osób uprawiających sport. Często można ją znaleźć w suplementach przedtreningowych, ponieważ będąc w pośredni sposób prekursorem tlenku azotu, przyczynia się do wystąpienia efektu „pompy mięśniowej”.

Bartosz Kulczyński