Żurawina – nie tylko smaczny owoc

29 czerwca 2019
504 Wyświetleń

Żurawina wielkoowocowa to owoc pochodzący z Nowej Anglii, który aktualnie uprawiany jest głównie w części wschodniej i północnej Stanów Zjednoczonych oraz w Kanadzie. Zapiski z XVII wieku wskazują, że żurawina była wykorzystywana przez rdzennych Amerykanów w leczeniu infekcji dróg moczowych. Uznawano ją również za skuteczny środek w leczeniu ran i zatruć krwi. Badania nad korzyściami zdrowotnymi żurawiny rozpoczęły się dopiero w latach 80 XX. wieku.

Co się kryje w żurawinie?

Wykazano, że żurawina zawiera wysokie ilości związków bioaktywnych, głównie polifenoli. Owoce żurawiny należą do nielicznych produktów zawierających proantocyjanidyny typu A. W odróżnieniu od proantocyjanidyn typu B, sugeruje się, że proantocyjanidyny typu A mają znacznie większą aktywność biologiczną. Aktualnie żurawinie przypisuje się wiele korzyści zdrowotnych. Najwięcej jednak uwagi poświęcono jej wpływowi na hamowanie infekcji dróg moczowych.

Infekcja bakteryjna układu moczowego to częsta infekcja występująca u dzieci. W prowadzonych badaniach oceniano, czy spożycie soku z żurawiny może wpływać na występowanie zakażenia u dzieci. Zaobserwowano, że w grupie osób, które spożywały codziennie 50 ml soku przez 6 miesięcy, częstość występowania infekcji układu moczowego wynosiła zaledwie 18,5%, w porównaniu do 48,1% u dzieci nieotrzymujących soku.

Z kolei Salo i wsp. w 2012 roku przeprowadzili badania randomizowane z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, którymi objęto 263 dzieci. Autorzy odnotowali, że u dzieci przyjmujących sok żurawinowy przez 6 miesięcy liczba nawrotów zakażenia układu moczowego zmniejszyła się o 43%, w porównaniu do placebo. Podawanie soku z żurawiny spowodowało jednocześnie skrócenie okresu podawania antybiotyków.

Ile żurawiny usunie bakterie z dróg moczowych?

Odnotowano też, że ponad połowa kobiet uczestniczących w badaniu, które spożywały codziennie 42 g żurawiny suszonej przez 2 tygodnie, nie doświadczyła zakażenia bakteryjnego dróg moczowych w ciągu 6 miesięcy od momentu zakończenia interwencji żywieniowej. Ponadto stwierdzono, że u kobiet spożywających żurawinę infekcje bakteryjne dróg moczowych pojawiały się później, niż w przypadku kobiet z grupy kontrolnej.

Foxman i wsp. wykonali z kolei doświadczenie, w którym analizowali wpływ spożycia żurawiny w postaci kapsułek u kobiet poddanych operacjom ginekologicznym. W tym celu podawano kobietom 2 kapsułki ze sproszkowaną żurawiną 2 razy dziennie przez 6 tygodni. Po zakończeniu badania zaobserwowano, że występowanie infekcji dróg moczowych było znacznie niższe (dwukrotnie rzadsze) w grupie kobiet spożywających żurawinę, niż w grupie placebo.

Na łamach czasopisma Journal of the American Geriatrics Society opublikowano wyniki badania naukowego, w którym stwierdzono, że podawanie żurawiny w postaci kapsułek  osobom starszym, poddanym opiece długoterminowej, które cechowały się wysokim ryzykiem infekcji bakteryjnych układu moczowego, spowodowało zmniejszenie częstości występowania tych zdarzeń.

Ciekawe badanie przeprowadzili McMurdo i wsp., którzy porównywali wpływ podawania ekstraktu z żurawiny (500 mg/dzień) i trimetoprymu (leku) na występowanie infekcji bakteryjnych dróg moczowych u starszych kobiet. Wykazano, że czas do pierwszego nawrotu infekcji nie różnił się znacząco pomiędzy obydwoma grupami. Mediana czasu nawrotu zakażenia wynosiła 84,5 dni dla grupy przyjmującej żurawinę i 91 dni dla osób otrzymujących lek.

Naukowcy wykazali, że zarówno stosowanie soku żurawinowego, jak i tabletek z żurawiną, istotnie zmniejszało liczbę pacjentów doświadczających infekcje układu moczowego, w porównaniu do placebo. Co ciekawe, jednocześnie stwierdzono, że średni roczny koszt profilaktyki był niższy w przypadku spożywania tabletek. Wskaźniki efektywności pod względem kosztów wykazały, że stosowanie tabletek z żurawiną było dwa razy bardziej opłacalne, niż wykorzystanie soku żurawinowego.

Skuteczność stosowania produktów z żurawiny w zapobieganiu występowania infekcji dróg moczowych została również jednoznacznie potwierdzona w dwóch metaanalizach, które opublikowano w 2012 i 2017 r.

Podsumowanie

Żurawina, będąca źródłem wielu cennych dla zdrowia składników, jest skutecznym produktem w zapobieganiu zakażenia dróg moczowych. Korzystne działanie stwierdzono zarówno dla żurawiny suszonej i soku żurawinowego, jak też ekstraktów z żurawiny w formie kapsułek. Warto zauważyć, że korzystne działanie na układ moczowy wykazują również m.in. pokrzywa czy też zielona herbata – i z tego też względu surowce te wchodzą w skład suplementów diety dedykowanych osobom dbającym o prawidłowy stan układu moczowego.