Trehaloza – cukier dla długodystansowców

8 lipca 2019
877 Wyświetleń

Na początek podsumowanie kilku faktów:

  • Przyjmowanie węglowodanów w postaci płynnej jest skuteczną strategią utrzymywania optymalnego bilansu energetycznego podczas przedłużającego się wysiłku aerobowego.
  • Przyjmowanie czystej glukozy w postaci płynnej powoduje gwałtowny wyrzut insuliny do krwi. Konsekwencją tego zwiększa się ryzyko hipoglikemii u sportowca.
  • Przyjmowanie odpowiednich disacharydów (dwucukrów) może wpływać na zmianę kinetyki wchłaniania cukrów do krwi sportowca. Optymalizacja tego procesu może decydować o energetyce i osiągach sportowych podczas wysiłku aerobowego.

Trehaloza kontra glukoza

Jaki cukier wybrać podczas treningu wytrzymałościowego? Pewnym rozwiązaniem jest przyjmowanie trehalozy. Trehaloza jest dwucukrem składającym się dwóch cząsteczek glukozy. Przed wchłonięciem z jelit cukier ten musi zostać strawiony przez enzym trehalazę. Częściowo to, właśnie dzięki powolnemu trawieniu, produkt trawienia (glukoza) jest powoli uwalniany z cukru (trehalozy).

Udowodniono, że przyjmowanie trehalozy nie powoduje tak gwałtownego wyrzutu insuliny, jak ma to miejsce, gdy przyjmujemy glukozę. Jest to więc znacznie bezpieczniejszy cukier dla cukrzyków. W kontekście osób trenujących zmniejszenie wyrzutu insuliny przy przyjmowaniu trehalozy zmniejsza prawdopodobieństwo hipoglikemii. Innymi słowy: możesz bezpiecznie przyjmować trehalozę podczas treningu lub tuż przed wysiłkiem i nie przejmować się hipoglikemią indukowaną przez insulinę.

Warto też pamiętać, że gdy zdecydujemy się na przyjęcie cukrów szybkowchłanialnych (glukoza, sacharoza), wówczas odbije się to też na metabolizmie tłuszczy. Im szybciej cukier przedostaje się do krwiobiegu, tym gwałtowniej jest hamowana degradacja tłuszczy. Co to oznacza dla sportowca? Jeśli trenujesz aerobowo, to wysoce wydajnym źródłem energetycznym przy długim wysiłku powinny być tłuszcze. Ich zapas zawsze pokryje pełne zapotrzebowanie energetyczne na czas trwania wysiłku długotrwałego (np. maraton). Inaczej jest z cukrem magazynowanym w mięśniach (glikogenem). Jego pula jest bardzo ograniczona. Zatem twoim celem powinno być takie dobranie węglowodanów, by ograniczyć wyrzut insuliny i nie ograniczać utleniania tłuszczy.

Jak w kontekście uprawiania sportu przedstawia się przyjmowanie trehalozy?

W jednym z eksperymentów ochotnicy przez 30 – 60 minut wykonywali wysiłek aerobowy. Następnie po tym czasie przyjmowali 500 ml wody lub taką samą ilość 8% roztworu cukru: trehalozy lub glukozy. W przeliczeniu na osobę było to ok. 40 gramów cukru (0,6 gramów cukru na kg masy ciała). Następnie kontynuowano wysiłek. Co zaobserwowano:

  1. Poziom mleczanu powstającego w mięśniach podobnie wzrastał w grupie przyjmującej glukozę, jak i u osób przyjmującej trehalozę.
  2. Wzrost stężenia glukozy we krwi był prawie dwukrotnie większy w grupie przyjmującej roztwór glukozy w porównaniu do grupy przyjmującej napój z trehalozą. Oznacza to zmniejszenie prędkości wchłaniania glukozy pochodzącej z rozkładu trehalozy i tym samy ograniczenie wyrzutu insuliny z trzustki.
  3. Utlenianie tłuszczy w grupie osób przyjmujących trehalozę było większe o 34% niż w grupie osób przyjmujących glukozę.

Podsumowując: mimo iż przyjmowanie glukozy w napoju doprowadza do gwałtownego zwiększenia ilości tego węglowodanu we krwi, to raczej nie poleca się stosowania tego cukru jako jedynego węglowodanu w napojach. Wiąże się to z tym, że przy takim modelu suplementacji okołotreningowej jednocześnie ograniczy się utlenianie tłuszczy pochodzących z tkanki tłuszczowej. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie wolno trawionego cukru – trehalozy, która nie ogranicza utleniania tłuszczy i nie sprzyja hipoglikemii.

Prozdrowotne działanie trehalozy

Okazuje się również, że spożywanie trehalozy (sporo, bo aż 100 gram dziennie) u ludzi w starszym wieku może wykazywać działanie prozdrowotne. Udowodniono, że taka dawka trehalozy po okresie 12 tygodni polepsza parametry naczyń krwionośnych, ograniczając tym samym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Prawdopodobnie częściowo wynika to właśnie z wpływu trehalozy na gospodarkę hormonalną (insulinę). Gdy głównym cukrem w pożywieniu staje się trehaloza, poziom glukozy jest bardziej znormalizowany, tj. rzadziej dochodzi do skoków w ilości glukozy i tym samym do skoków insuliny. Ogranicza to powstawanie cukrzycy typu II, której jednym z objawów chorobowych jest właśnie osłabienie naczyń.

Piotr Mamczur

Literatura

Yoshizane C, Mizote A, Yamada M, Arai N, Arai S, Maruta K, Mitsuzumi H, Ariyasu T, Ushio S, Fukuda S. (2017) Glycemic, insulinemic and incretin responses after oral trehalose ingestion in healthy subjects. Nutr J. 16(1):9.

Wadazumi T, Watanabe K, Watanabe H, Yokoyama H, Hongu N, Arai N. (2019) Effects of a Single Ingestion of Trehalose during Prolonged Exercise. Sports (Basel). 7(5): E100.

Kaplon RE, Hill SD, Bispham NZ, Santos-Parker JR, Nowlan MJ, Snyder LL, Chonchol M, LaRocca TJ, McQueen MB, Seals DR. (2016) Oral trehalose supplementation improves resistance artery endothelial function in healthy middle-aged and older adults. Aging (Albany NY). 8(6):1167-83.