TESTOSTERON – od niego zależy szczerość u mężczyzn

30 sierpnia 2017
2 060 Wyświetleń


Testosteron, odpowiedzialny za powstawanie typowo męskich cech u człowieka, według najnowszych doniesień – zwiększa szczerość u mężczyzn.

Mimo iż kłamstwo jest zjawiskiem wszechobecnym, zarówno w życiu społecznym, ekonomicznym czy politycznym, niewiele wiadomo o jego biologicznych podstawach. W celu chociażby przybliżenia się do rozwiązania tej zagadki, niemieccy naukowcy badali potencjalny wpływ hormonalny, skupiając się na testosteronie, który – jak się okazuje – odgrywa ważną rolę w zachowaniach społecznych. W badaniu kontrolowanym placebo, z podwójną ślepą próbą, 91 zdrowym mężczyznom w wieku 24,32 +/- 2,73 lata podawano transdermalnie 50 mg testosteronu (n=46) lub placebo (n=45). Następnego dnia uczestnicy badania przystąpili do prostego eksperymentu, polegającego na kilku rundach rzutów kostką. Ilość uzbieranych punktów, w zależności od wyniku na kostce, decydowała o wysokości wygranej pieniężnej, którą uczestnicy mieli otrzymać po zakończeniu badania. Mężczyźni w momencie prowadzenia eksperymentu przebywali w oddzielnych kabinach i, pozostając bez niczyjej kontroli, wprowadzali do komputera wyniki uzyskane z rzutów kostką. Jednak naukowcy prowadzący badanie byli w stanie określić prawdziwość podawanych informacji na podstawie analizy statystycznej. Po zakończeniu tego etapu uczestnicy wypełnili kwestionariusze z pytaniami o charakterze socjodemograficznym oraz osobistym. Następnie po 45 minutach pobrano krew dla sprawdzenia poziomu testosteronu. Zarówno badani, jak i badacze analizujący wprowadzone dane, nie wiedzieli, która z grup otrzymała dnia poprzedniego testosteron, a która placebo.

Jak się okazało, uczestnicy w grupie otrzymującej testosteron kłamali rzadziej niż w grupie placebo.

Wyniki te zaprzeczają ogólnie panującemu przekonaniu o antyspołecznym wpływie testosteronu.

Autorzy badania sugerują, że związek pomiędzy wyższym poziomem testosteronu a większą szczerością może wynikać z większego poczucia dumy oraz unikania działań niehonorowych. Neurobiologiczny mechanizm zaangażowany we wpływ testosteronu na prawdomówność może mieć związek ze zmniejszoną aktywnością kory oczodołowo-czołowej.

dr Iga Piekarska-Kaczka

Bibliografia:

Wibral M. i wsp. Testosterone Administration Reduces Lying in Men. PLoS ONE 2012; 7(10): e46774.