Sprawna pamięć jeszcze lepsza po OMEGA-3

13 czerwca 2017
1 601 Wyświetleń

Nie jest niczym zaskakującym, iż wielonienasycone kwasy z grupy omega-3 usprawniają pamięć, która pogarsza się wraz z wiekiem. Jednakże wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Pittsburgh ukazują nowy element wpływu kwasów n-3 na nasz organizm. Kwasy te zwiększają wydajność, i tak niezwykle sprawnie działającej, pamięci u osób młodych.

Dotychczas, podczas badań dotyczących pozytywnego działania kwasów n-3, skupiano się głównie na osobach chorych lub starszych. Amerykańscy naukowcy natomiast wykazali, że

dzięki suplementacji omega-3 zdrowe, młode osoby w wieku 18-25 lat mogą polepszyć swoją pamięć, mimo iż właśnie znajduje się ona w szczytowej formie.


Uczestnicy badania, przed rozpoczęciem suplementacji oraz po 6 miesiącach przyjmowania 2 g kwasów omega-3 (2 kapsułki zawierające 1 g n-3) dziennie, zostali poddani pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), badaniom krwi, a także przeszli tzw. test N-back w celu oceny pamięci operacyjnej. Test ten polega na szybkiej prezentacji bodźców wzrokowych i wymaga zapamiętania aktualnie prezentowanego bodźca oraz bodźców go poprzedzających. Po półrocznej suplementacji odnotowano zarówno wyższe stężenie kwasów DHA i EPA w krwinkach czerwonych, jak i lepsze wyniki w teście N-back (3-back). Co ciekawe, lepsze wstępne wyniki w teście n-back w okresie przedsuplementacyjnym skorelowane były z wyższą ilością omega-3 w osoczu i krwinkach czerwonych u osób badanych.

Obecnie prowadzone w tym samym zespole badania na zwierzętach sugerują, że kwasy omega-3 wywierają swój wpływ na poprawę pamięci za pomocą innego mechanizmu u młodzieży i dorosłych osób młodych niż osób starszych.

dr Iga Piekarska-Kaczka

Bibliografia:

Narendran R. i wsp. Improved Working Memory but No Effect on Striatal Vesicular Monoamine Transporter Type 2 after Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation. PLoS One. 2012;7:e46832