Sprawdź swoją wiedzę z PERFECT BODY (3)

22 grudnia 2016
1 078 Wyświetleń

1.       Wydajność działania jakiego enzymu jest czynnikiem ograniczającym efektywność (szybkość) procesu glikolizy?

a.      fosfofruktokinaza

b.      heksokinaza

c.      fosfogliceromutaza

d.      izomeraza triozofosforanowa

 

2.       Nazwa gainera z oferty Olimp Laboratories, który zawiera węglowodany o niskich indeksach glikemicznych to:

a.      Gainerator™

b.      Gain Bolic 6000®

c.      Profi Mass

d.      Poprawne odpowiedzi a. i c.

 

3.       Czy salmonella jest niszczona podczas mrożenia?

a.      Tak,

b.      Tak, ale temp. wymagana to -17 st. Celsjusza

c.      Tak, ale tylko w obecności tlenu i temp -17 st. Celsjusza

d.      Nie, jest tylko zatrzymany proces namnażania

 

4.       DOMS to skrót pochodzący od pierwszych liter słów nazwy:

a.      doborowy oddział milicji stanowej

b.      delayed-onset muscle soreness

c.      di-oxo metylo-sulfon

 

5.       Dawniej uważano, że główną przyczyną pojawienia się opóźnionej bolesności mięśni jest:

a.      kwas mlekowy

b.      kwas szczawiowy

c.      kwas masłowy

 

6.       Z popularnych napojów używkowych szczególnie skuteczna w łagodzeniu DOMS okazała się:

a.      wódka

b.      kawa

c.      herbata
 

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1. Odp. A

Podczas maksymalnego wysiłku szybkość zużywania ATP wynosi ok. 12 mmol/kg suchej masy mięśnia/s i można ją odnosić do wydajności hydrolizy ATP przez ATPazę mostków poprzecznych. Natomiast efektywność produkcji ATP z fosforanu kreatyny jest mniej więcej o 50% mniejsza niż szybkość syntezy ATP. Wynika to z faktu, że aktywność enzymu katalizującego reakcję rozpadu ATP (kinazy kreatynowej) jest znacznie większa niż fosfofruktokinazy katalizującej syntezę ATP. 

Ad. 2. Odp. D

Źródła węglowodanów z niską i umiarkowaną szybkością podnoszące poziom glukozy we krwi stanowią podstawę współczesnych odżywek węglowodanowo-białkowych dedykowanych osobom aktywnym fizycznie, dążącym do szybkiej rozbudowy beztłuszczowej masy mięśniowej. Do tych źródeł zalicza się, między innymi, skrobię kukurydzy woskowej oraz izomaltulozę, które wchodzą w skład Gainerator™ i Profi Mass produkowanych przez Olimp Laboratories®.

 

Ad. 3. Odp. D

Mrożenie produktów spożywczych nie uwalnia ich od skażenia salmonellą. Część z nich oczywiście ginie, ale pozostałe zachowują żywotność przy jednocześnie zahamowanej możliwości rozmnażania. Po rozmrożeniu bakterie, które przeżyły odzyskują pełną aktywność i zaczynają się ponownie namnażać, stanowiąc realne zagrożenie dla organizmu człowieka, który takie produkty spożyje.
 

Ad. 4. Odp. B

Skrót DOMS pochodzi od nazwy zamieszczonej w punkcie ‘b’.

Ad. 5. Odp. A

Główną winą za pojawienie się opóźnionej bolesności mięśni obarczano dawniej związek wymieniony w punkcie ‘a’.

Ad. 6. Odp. C

Napojem używkowym szczególnie pomocnym w łagodzeniu DOMS okazała się czarna herbata – punkt ‘c’.