Sprawdź swoją wiedzę z PERFECT BODY (3)

22 grudnia 2016
918 Wyświetleń

1.       Wydajność działania jakiego enzymu jest czynnikiem ograniczającym efektywność (szybkość) procesu glikolizy?

a.      fosfofruktokinaza

b.      heksokinaza

c.      fosfogliceromutaza

d.      izomeraza triozofosforanowa

 

2.       Nazwa gainera z oferty Olimp Laboratories, który zawiera węglowodany o niskich indeksach glikemicznych to:

a.      Gainerator™

b.      Gain Bolic 6000®

c.      Profi Mass

d.      Poprawne odpowiedzi a. i c.

 

3.       Czy salmonella jest niszczona podczas mrożenia?

a.      Tak,

b.      Tak, ale temp. wymagana to -17 st. Celsjusza

c.      Tak, ale tylko w obecności tlenu i temp -17 st. Celsjusza

d.      Nie, jest tylko zatrzymany proces namnażania

 

4.       DOMS to skrót pochodzący od pierwszych liter słów nazwy:

a.      doborowy oddział milicji stanowej

b.      delayed-onset muscle soreness

c.      di-oxo metylo-sulfon

 

5.       Dawniej uważano, że główną przyczyną pojawienia się opóźnionej bolesności mięśni jest:

a.      kwas mlekowy

b.      kwas szczawiowy

c.      kwas masłowy

 

6.       Z popularnych napojów używkowych szczególnie skuteczna w łagodzeniu DOMS okazała się:

a.      wódka

b.      kawa

c.      herbata
 

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1. Odp. A

Podczas maksymalnego wysiłku szybkość zużywania ATP wynosi ok. 12 mmol/kg suchej masy mięśnia/s i można ją odnosić do wydajności hydrolizy ATP przez ATPazę mostków poprzecznych. Natomiast efektywność produkcji ATP z fosforanu kreatyny jest mniej więcej o 50% mniejsza niż szybkość syntezy ATP. Wynika to z faktu, że aktywność enzymu katalizującego reakcję rozpadu ATP (kinazy kreatynowej) jest znacznie większa niż fosfofruktokinazy katalizującej syntezę ATP. 

Ad. 2. Odp. D

Źródła węglowodanów z niską i umiarkowaną szybkością podnoszące poziom glukozy we krwi stanowią podstawę współczesnych odżywek węglowodanowo-białkowych dedykowanych osobom aktywnym fizycznie, dążącym do szybkiej rozbudowy beztłuszczowej masy mięśniowej. Do tych źródeł zalicza się, między innymi, skrobię kukurydzy woskowej oraz izomaltulozę, które wchodzą w skład Gainerator™ i Profi Mass produkowanych przez Olimp Laboratories®.

 

Ad. 3. Odp. D

Mrożenie produktów spożywczych nie uwalnia ich od skażenia salmonellą. Część z nich oczywiście ginie, ale pozostałe zachowują żywotność przy jednocześnie zahamowanej możliwości rozmnażania. Po rozmrożeniu bakterie, które przeżyły odzyskują pełną aktywność i zaczynają się ponownie namnażać, stanowiąc realne zagrożenie dla organizmu człowieka, który takie produkty spożyje.
 

Ad. 4. Odp. B

Skrót DOMS pochodzi od nazwy zamieszczonej w punkcie ‘b’.

Ad. 5. Odp. A

Główną winą za pojawienie się opóźnionej bolesności mięśni obarczano dawniej związek wymieniony w punkcie ‘a’.

Ad. 6. Odp. C

Napojem używkowym szczególnie pomocnym w łagodzeniu DOMS okazała się czarna herbata – punkt ‘c’.