Sprawdź swoją wiedzę z PERFECT BODY (1)

1 kwietnia 2015
1 188 Wyświetleń

1. Jaki związek stanowi punkt zbieżny w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów?

a. Karbamoilofosforan
b. L-karnityna
c. acetylo-CoA
d. pirogronian

2. Jak tłumaczone jest na język polski oznaczenie CFM, znajdowane przy wysokobiałkowych produktach OLIMP?

a. mikrofiltracja w przepływie prostym
b. mikrofiltracja w przepływie łamanym
c. mikrofiltracja w przepływie dwukierunkowym
d. mikrofiltracja w przepływie krzyżowym

3. Jakim skrótem określany jest system zarządzania jakością wdrożony w Olimp Laboratories?

a. HACAP
b. GIMP
c. HACCP
d. żaden z powyższych

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1.

Tutaj trafną odpowiedź zawiera punkt ‘c’.

Główną funkcją acetylo-koenzymu A (acetylo-CoA) jest dostarczanie (przenoszenie) atomów węgla do cyklu Krebsa, tworząc cytrynian, od którego następnie są odłączane z uwolnieniem energii i wytworzeniem CO2. Źródłem acetylo-CoA jest proces glikolizy, którego finalnym produktem jest pirogronian powstający z przekształcenia glukozy i ß-oksydacja, gdzie poliwęglowe łańcuchy kwasów tłuszczowych są ‘cięte’ na dwuwęglowe grupy acylowe i utleniane. Acetylo-CoA stanowi zatem punkt zbieżny metabolizmu tłuszczów i węglowodanów w organizmie.

Ad. 2.

Tutaj trafną odpowiedź zawiera punkt ‘d’.

Angielski skrót CFM oznacza Cross Flow Microfiltration, co tłumaczy sie jako mikrofiltracja w przepływie krzyżowym. Jest to proces rozdziału cząstek znajdujących sie w fazie koloidalnej opierający się na różnicy ciśnień po obu stronach membrany, przy odpowiednim natężeniu przepływu. Proces ten pozwala na zachowanie kluczowych fizycznych i chemicznych cech składników żywności, w tym np. struktury białek frakcji serwatkowej mleka, tak istotnej w ich oddziaływaniu na organizm człowieka.

Ad. 3.

Tutaj trafną odpowiedź zawiera punkt ‘c’.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 27 września 2006 r., HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.