Komórki serca pochodzące ze skóry – marzenia czy rzeczywistość?

20 grudnia 2016
1 485 Wyświetleń

Grupie naukowców z Izraela udało się wyhodować zdrowe komórki mięśnia sercowego z komórek skóry pobranych od pacjentów z niewydolnością serca. Wyniki te otwierają perspektywę możliwości naprawy uszkodzenia serca, np. u pacjentów po zawale, z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych. Wielką zaletą takiej terapii jest uniknięcie ryzyka odrzucenia przeszczepu, ponieważ komórki skóry, wykorzystane do wytworzenia nowych komórek serca, pochodzą od tej samej osoby. 

W artykule opublikowanym w European Heart Journal naukowcy opisują swoje przełomowe wyniki. Komórki skóry – fibroblasty zostały pobrane od pacjentów z niewydolnością serca i przeprogramowane w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (human-induced pluripotent stem cells; hiPSCs), czyli rodzaj komórek o wielkim potencjale, z których mogą powstawać niemalże wszystkie komórki organizmu. Grupa badaczy zaobserwowała, że komórki fibroblastów pobrane od osób z niewydolnością serca wykazywały taką samą zdolność do różnicowania się w komórki mięśnia sercowego, czyli w kardiomiocyty, jak fibroblasty pobrane od grupy kontrolnej zdrowych osób. Co najważniejsze, w badaniach transplantologicznych prowadzonych w warunkach in vivo, wykazały one zdolność do integracji i synchronizacji działania z tkanką serca. Po mniej niż dwóch dobach tkanka powstała z komórek skóry zaczęła pracować razem z tkanką serca i rozpoczęły one regularne bicie. 

Sam fakt uzyskania komórek mięśnia sercowego z hiPSCs pochodzących z fibroblastów, nie jest aż tak zaskakujący, dotychczas uzyskano już takie wyniki. Jednakże po raz pierwszy zostały wykorzystane fibroblasty pochodzące nie od zdrowych osób młodych, ale pacjentów z niewydolnością serca w wieku 51-61 lat, reprezentujących populację docelową dla tej terapii. Naukowcy podkreślają, iż na chwilę obecną badania prowadzone są na modelu zwierzęcym, a możliwość zastosowania tej metody w leczeniu może zająć co najmniej 5-10 lat, jednakże niewątpliwie wyniki te budzą wielkie nadzieje. 

dr Iga Piekarska-Kaczka

Bibliografia:

Catharine Paddock PhD. "New Heart Muscle Cells Grow From Patients’ Skin." Medical News Today. MediLexicon, Intl., 23 May. 2012.

Zwi-Dantsis L i wsp., Derivation and cardiomyocyte differentiation of induced pluripotent stem cells from heart failure patients"; Eur Heart J. 2012 May 22