Ginkgo biloba – ceniony wspomagacz układu nerwowego

17 lipca 2019
1 809 Wyświetleń

Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy) jest drzewem pochodzącym z Chin, uprawianym od tysięcy lat – do wielu różnych zastosowań. Zarówno liście, jak i nasiona tej rośliny są szeroko wykorzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej. Współczesne badania koncentrują się przede wszystkim na ekstrakcie z Ginkgo biloba, który powstaje z liści. Przez wiele osób stosowany jest w celu łagodzenia problemów psychicznych i neurodegeneracyjnych. Jak w praktyce wygląda skuteczność działania Ginkgo biloba?

Ekstrakt lepszy niż lek

Przeprowadzono 24-tygodniowe, randomizowane badanie kontrolowane w celu oceny skuteczności ekstraktu z Ginkgo biloba u 404 pacjentów z rozpoznaniem łagodnego do umiarkowanego otępienia, choroby Alzheimera lub otępienia naczyniowego. Wykazano, że podawanie Ginkgo biloba poprawiło funkcje poznawcze oraz złagodziło objawy neuropsychiatryczne u analizowanych osób.

W innym badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą podjęto się porównania efektów podawania ekstraktu z miłorzębu, donepezylu (inhibitora enzymu acetylocholinoesterazy stosowanego w leczeniu objawów otępienia) i leczenia skojarzonego u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, z objawami neuropsychiatrycznymi. Zauważono, że ekstrakt z Ginkgo biloba może być równie skuteczny jak donepezil w zmniejszaniu upośledzenia funkcji poznawczych. Większą efektywność działania odnotowano przy jednoczesnym podawaniu Ginkgo biloba ze wspomnianym lekiem. Autorzy sformułowali również hipotezę, która zakłada, że łączne stosowanie ekstraktu z Ginkgo biloba i donepezilu może wywoływać mniej skutków ubocznych, niż w przypadku monoterapii donepezilem.

Kanowski i wsp. wykazali, że suplementacja ekstraktem z Ginkgo biloba przez 24 tygodnie u osób, u których stwierdzono chorobę Alzheimera lub demencję, spowodowała poprawę pamięci i funkcji poznawczych, w porównaniu do placebo.

Zaobserwowano też, że u osób starszych o dobrej zdolności poznawczej, którym podawano ekstrakt z Ginkgo biloba przez okres sześciu tygodni, poprawie uległa pamięć, a także odnotowano wzrost szybkości przetwarzania.

Attia i wsp. odnotowali, że trwająca 24 tygodnie suplementacja miłorzębem u osób, które w poprzedzającym okresie poddawane były radioterapii guza mózgu i stosowały jednocześnie sterydoterapię, spowodowała poprawę pamięci krótkotrwałej, jak również przyczyniła się do zwiększenia uwagi i poprawy nastroju.

W 2015 roku, w czasopiśmie Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences zamieszczono wyniki metaanalizy, które jednoznacznie potwierdziły, że stosowanie ekstraktu z Ginkgo biloba jest skuteczne i zarazem bezpieczne w leczeniu demencji.

Najnowsza, pochodząca z 2018 roku analiza wielu badań naukowych dowiodła, że leczenie ekstraktem z Ginkgo biloba przez 22-24 miesiące może korzystnie wpływać na łagodzenie behawioralnych i psychologicznych objawów demencji, a więc polepszać jakość życia chorych i ich bliskich.

Z kolei w pracy zatytułowanej: „A Systematic Review and Meta-Analysis of Ginkgo biloba in Neuropsychiatric Disorders: From Ancient Tradition to Modern-Day Medicine” autorzy wykazali, że suplementacja Ginkgo biloba przyczyniła się do zmniejszenia objawów u pacjentów ze schizofrenią. Co więcej, podawanie tego preparatu przyczyniło się do poprawy funkcji poznawczych i ogólnych, codziennych czynności u pacjentów z otępieniem. To badanie także potwierdza, że stosowanie Ginkgo biloba może korzystnie wpływać na jakość życia chorych z otępieniem oraz ich bliskich.

W innej pracy, w ramach której analizowano wyniki 5 randomizowanych badań kontrolowanych placebo, wysunięto podobne wnioski. Potwierdzono, że ekstrakt z Ginkgo biloba jest skuteczny w łagodzeniu towarzyszących objawów neurosensorycznych u pacjentów z otępieniem.

Wyniki opracowania naukowego, obejmującego 9 badań randomizowanych pokazały, że stosowanie ekstraktu z Ginkgo biloba może spowolnić pogorszenie się funkcji poznawczych, szczególnie u pacjentów z objawami neuropsychiatrycznymi.

Na lamach czasopisma International Journal of Neuropsychopharmacology stwierdzono natomiast, że podawanie miłorzębu – jako wsparcie dla leków przeciwpsychotycznych – przyczynia się do istotnej poprawy negatywnych objawów przewlekłej schizofrenii. Innymi słowy: łagodzi jej symptomy psychotyczne.

Gingko biloba to także remedium na dolegliwości związane ze snem. Hemmeter i wsp. dowiedli, że suplementacja Ginkgo biloba przez 4 tygodnie była w stanie poprawić skuteczność snu, poprzez zmniejszenie częstotliwości przebudzania i wydłużenie snu u osób z depresją, leczonych trimipraminą.

Podsumowanie

Ginkgo biloba jest surowcem roślinnym o szeroko ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym. Na podstawie przytoczonych wyników badań naukowych można jednoznacznie wskazać, że miłorząb jest efektywny w łagodzeniu wielu objawów dolegliwości neurodegeneracyjnych. Ponadto potwierdzono też jego skuteczność w poprawie pamięci i funkcji poznawczych.

Bartosz Kulczyński