EMIQ – przyszłość w suplementacji diety kulturysty

28 września 2018
1 260 Wyświetleń

Co jakiś czas pojawiają się na rynku suplementacyjnym informacje dotyczące nowych lub zmodyfikowanych form już istniejących związków aktywnych biologicznie. EMIQ (ang. enzymatically modified isoquercitrin) jest zmodyfikowaną kwercetyną o potencjale wpływania na hipertrofię mięśniową. Dotychczas potencjał pro-hipertroficzny EMIQ wykazany był na modelu zwierzęcym, jednak tylko patrzeć, jak potencjał ten znajdzie zastosowanie u ludzi a na rynku pojawią się odpowiednie suplementy. Tym bardziej, że EMIQ jest dopuszczona do stosowania np. w Japonii.

EMIQ

Wspominana EMIQ powstaje po enzymatycznej modyfikacji rutyny. Rutyna jest związkiem aromatycznym występującym w owocach i warzywach. Związek ten przed wchłonięciem w orgazmie jest przekształcany do kwercetyny oraz pochodnych metabolitów. Problem w tym, że gdybyśmy chcieli suplementować dietę czystą kwercetyną, raczej mało prawdopodobne, że dostarczylibyśmy orgazmowi dużą porcję tego antyoksydantu. Dzieje się tak dlatego, że związek ten nie wchłania się zbyt dobrze z przewodu pokarmowego, z powodu słabej rozpuszczalności w wodzie. Jeżeli jednak go zmodyfikujemy, np. dodając cząsteczki glukozy, wówczas uzyskamy bardzo przyzwoitą rozpuszczalność. Taki zabieg przeprowadzili właśnie naukowcy, tworząc EMIQ, będącą analogiem rutyny/kwercetyny o nieco zmodyfikowanej strukturze, wiążącej od 1 do 8 cząsteczek glukozy. Taka modyfikacja zwiększa ok. 17-krotnie biodostępność EMIQ w porównaniu z tradycyjną kwercetyną.

EMIQ – normy spożycia

W Japonii EMIQ jest dopuszczony jako dodatek do żywności. Z kolei organizacja FDA w USA uznała EMIQ jako generalnie bezpieczny antyoksydant. Poziom dopuszczalny w pożywieniu dla EMIQ wynosi maksymalnie 150 mg/kg, z wyjątkiem gum do żucia, gdzie dopuszczalna norma jest 10-krotnie wyższa.

EMIQ – suplement wspomagający hipertrofię mięśni?

Dlaczego w zasadzie badano wpływ EMIQ na mięśnie? Stało się tak, ponieważ część badań polegających na podaniu do mięśni kwercetyny wskazała, że związek ten ogranicza ubytek masy mięśniowej (tj. atrofię mięśni), szczególnie gdy przez dłuższy czas mięśnie są nieużywane. Ograniczenie atrofii mięśni jest kluczowe dla osób okresowo unieruchomionych na skutek kontuzji lub problemów zdrowotnych, które chcą zachować funkcjonalność i masę mięśniową w stanie sprzed unieruchomienia. Współczesne badania wskazały, że kwercetyna/rutyna wpływa korzystnie na mitochondria mięśni.  Związek ten sprzyja biogenezie mitochondriów, zwiększając ich wielkość oraz ilość. A jak to wygląda w przypadku EMIQ?

Badania nad EMIQ i wpływem tego związku na masę mięśniową przeprowadzono na zwierzętach doświadczalnych. Zwierzęta poddano wysiłkowi mającemu na celu indukcję nadbudowy mięśni. W jednej z grup zwierząt podano dodatkowo EMIQ. Okazało się, że związek ten zwiększał skalę hipertrofii mięśni poddanych wysiłkowi. Widać więc tutaj duży potencjał suplementacyjny EMIQ w sportach, w których masa mięśniowa jest kluczowa (np. sporty sylwetkowe). Dodatkowo suplementacja diety zwierząt białkiem serwatkowym przy jednoczesnym podaniu EMIQ również sprzyjała nadbudowie mięśni. Wydaje się więc, że EMIQ może być w przyszłości antyoksydantem o potencjale pro-hipertroficznym stosowanym przez kulturystów.

EMIQ – mechanizm działania

Jak to się dzieje, że EMIQ sprzyja hipertrofii mięśni? Możliwe są co najmniej dwa mechanizmy działania:

  • EMIQ, podobnie jak kwercetyna, może wykazywać działanie antyoksydacyjne. Dowiedziono, że antyoksydanty mogą ograniczać uszkodzenia mięśni oraz stres oksydacyjny (w tym powstawanie ROS). Z drugiej strony reaktywne formy tlenu (ROS), których tworzenie jest nieodzownym elementem każdego wysiłku, wykazują działanie zarówno uszkadzające strukturę mięśni, jak i sprzyjają aktywacji szlaków anabolicznych. Tutaj więc nie do końca jest pewne, czy EMIQ poprzez zmniejszenie ROS wpływa korzystnie na budowanie masy mięśniowej.
  • EMIQ, analogicznie do działania kwercetyny, mogłaby sprzyjać tworzeniu mitochondriów. Te zaś, będąc centrami energetycznymi mięśni, mogłyby dostarczać dużą, dodatkową porcję energii w postaci ATP, co konsekwentnie sprzyjałoby procesom anabolicznym. Szereg badań potwierdza, że procesy tworzenia nowych białek (tj. procesy anaboliczne) wymagają energii, których źródłem są właśnie mitochondria.

W międzyczasie jednak, dokąd EMIQ nie pojawi się na rynku jako suplement, trenując siłowo, możemy wykorzystywać w celu zwiększenia i przyspieszenia hipertrofii mięśni tradycyjną kwercetynę, tyle że stosowaną w odpowiednio wyższej dawce.

Autor: Piotr Mamczur

Literatura

Kohara A, Machida M, Setoguchi Y, Ito R, Sugitani M, Maruki-Uchida H, Inagaki H, Ito T, Omi N, Takemasa T. (2017) Enzymatically modified isoquercitrin supplementation intensifies plantaris muscle fiber hypertrophy in functionally overloaded mice. J Int Soc Sports Nutr. 2;14:32.