Ekstrakt z zielonej kawy – czy ma działanie podobne do tradycyjnej kawy?

8 sierpnia 2019
1 411 Wyświetleń

Ekstrakt z zielonej kawy to produkt otrzymywany z zielonych ziaren kawy – czyli tych niepoddanych procesowi prażenia. Skład chemiczny jest bardzo zbliżony do zwykłych ziaren kawy. Jednakże wyróżnia go jeden, bardzo istotny element, jakim jest wysoka zawartość kwasu chlorogenowego. To właśnie obecność tego związku determinuje właściwości zdrowotne ekstraktu z zielonej kawy. Czy warto spożywać ten produkt? Dotychczasowo nie został on szeroko przebadany. Jednakże, będąc źródłem silnych przeciwutleniaczy, każdemu z nas może przynieść wymierne korzyści. A według dostępnych wyników badań, ekstrakt z zielonej kawy może być szczególnie istotny w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym i nadmierną masą ciała.

Działanie (prawie) odchudzające

Shimoda i wsp. przeprowadzili doświadczenie na myszach, w którym sprawdzali, jak suplementacja ekstraktem z zielonej kawy wpływa na masę ciała. Uzyskane wyniki sugerują, że ekstrakt zielonej kawy jest skuteczny w hamowaniu przyrostu masy ciała. Co więcej, naukowcy odnotowali, że ekstrakt z zielonej kawy redukuje również akumulację (odkładanie) tłuszczu poprzez hamowanie jego wchłaniania i aktywację metabolizmu tłuszczów w wątrobie.

Podobne wnioski wyciągnęli również inni naukowcy, którzy zauważyli, że podawanie myszom z wywołaną otyłością ekstraktu z zielonej kawy wpływa na zmniejszenie magazynowania tłuszczu i zahamowanie przyrostu masy ciała. Stwierdzono, że obserwacje te wynikają z wpływu ekstraktu na regulację hormonów odpowiedzialnych za lipolizę (rozkład tłuszczów), takich jak adiponektyna i leptyna. Ekstrakt z zielonej kawy spowodował również zmniejszenie ekspresji genów związanych z adipogenezą (powstawaniem komórek tłuszczowych)

Na łamach czasopisma Gastroenterology Research and Practice opublikowano wyniki metaanalizy, w której jednoznacznie wskazano, że ekstrakt z zielonej kawy wpływa na obniżenie masy ciała. Zaobserwowano, że u osób stosujących ekstrakt z zielonej kawy następowała redukcja masy na poziomie o ok. 2,5 kg większym, w porównaniu do grupy placebo .

Kawa pomocna w nadciśnieniu(!)

Watanabe i wsp. zbadali wpływ suplementacji ekstraktem z zielonej kawy na zdrowie pacjentów ze stwierdzonym łagodnym nadciśnieniem tętniczym. W przeprowadzonym, randomizowanym badaniu klinicznym z grupą placebo odnotowano, że podawanie ekstraktu w dawce 140 mg/dzień spowodowało statystycznie istotne obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi.

Również w badaniu wykonanym przez Kozuma i wsp. analizowano wpływ spożycia ekstraktu z zielonej kawy na ciśnienie tętnicze krwi u osób z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Uczestników doświadczenia podzielono na trzy grupy, którym podawano 46, 93 lub 185 mg ekstraktu dziennie przez 28 dni. Odnotowano, że suplementacja ekstraktem spowodowała, w zależności od dawki, obniżenie skurczowego ciśnienia krwi, kolejno o 3,2; 4,7; 5,6 mmHg. Dla porównania, w przypadku grupy placebo zanotowano spadek ciśnienia o 1,3 mmHg. Obniżeniu uległo też rozkurczowe ciśnienie krwi o 2,9; 3,2; 3,9 mmHg (w porównaniu do -0,8 mmHg dla placebo). Dodatkowo stwierdzono, że stosowanie ekstraktu z zielonej kawy nie spowodowało żadnych skutków ubocznych.

Analizowano również efekty stosowania ekstraktu z zielonej kawy u osób z zespołem metabolicznym. W tym celu ochotnikom badania podawano codziennie 2 razy po 400 mg ekstraktu przez 8 tygodni. Odnotowano, że u osób przyjmujących zieloną kawę w kapsułkach nastąpiło obniżenie skurczowego ciśnienia krwi, co potwierdza działanie hipotensyjne ekstraktu. Ponadto suplementacja ekstraktem spowodowała obniżenie stężenia cukru na czczo i wartości wskaźnika insulinooporności HOMA-IR (ang. homoeostatic model of assessment of insulin resistance). Efekt ten może mieć szczególne znaczenie dla osób zagrożonych cukrzycą typu II lub insulinoopornością. Osoby spożywające ekstrakt z zielonej kawy cechowały się również mniejszym obwodem talii i mniejszym apetytem.

Podsumowanie

Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że ekstrakt z zielonej kawy może pomagać w regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo produkt ten może być również pomocny dla osób zmagających się z nadmierną masą ciała. Ze względu na fakt, że jego walory zdrowotne wynikają z obecności w nim kwasu chlorogenowego, przy wybieraniu produktu warto zwrócić uwagę, czy ekstrakt ten jest standaryzowany na zawartość tego związku. Jeżeli tak, to w opisie produktu będzie widnieć informacja, że zawiera X% kwasu chlorogenowego (ACG). Za przyzwoitą zawartość można uznać 50% ACG.

Bartosz Kulczyński